Bảng giá Qc website: sonhaiviet.com – quảng cáo đặt tối thiểu 2 tháng.

Liên hệ quảng cáo:

 • Điện thoại: 0975841865
 • Email: sonhaiviet789@gmail.com

=>> Bạn muốn biết phương hướng hoạt động của website xem tại đây

Vị trí R01: 5 triệu/ tháng – 1 năm giảm 10%.

Lưu ý:

 • Đơn vị tự thiết kế banner đặt trên website
 • Banner R01 thích hợp với khách hàng truy cập trên máy tính, máy tính bảng.
 • Banner không được chứa tên miền bên trong.

Vị trí R02 : 6 triệu/ tháng – 1 năm giảm 10%.

Lưu ý:

 • Banner dạng text, số
 • Không quá 70 ký tự
 • không chứa tên miền
 • Hiển thị phía trên tất cả các bài viết

Vị trí R03 : 3 triệu / tháng – 1 năm giảm 10%.

Lưu ý:

 • Bạn có thể chọn là banner hoặc text liên hệ
 • Hình ảnh 300×200
 • Không chưa tên miền

Vị trí R04: 1 triệu/ 1 tháng – 1 năm giảm 10%.

Lưu ý:

 • R04 là vị trí quáng cáo dạng text, hình ảnh (700×40) trong 1 bài viết được yêu cầu.
 • Bạn có thể yêu cầu sửa đổi nội dung trong bài viết ví dụ như bảng giá, bổ xung tên thương hiệu trong bài viết mình mong muốn.

Số lượng truy cập trên site: > 50.000