Menu

Gửi bài viết

Sơn Hải Việt cho phép bạn gửi bài viết hoàn toàn miễn phí tới website sonhaiviet.com

Yêu cầu:

  • Lĩnh vực cho phép: vật liệu xây dựng, nhà cửa, nội thất, trang trí nhà cửa…
  • Bài viết không trùng lặp, sào nấu từ 1 bài viết khác, không spin
  • Bài viết được phép để số điện thoại, tên thương hiệu
  • Được đặt 1 liên kết (Dofollow) trong bài viết (Không phải từ khóa mục tiêu của bài viết)
  • Nội dung xoay quanh từ khóa có lượt tìm kiếm trên google >10
  • Nội dung rõ ràng, mạnh lạc
  • Từ khóa không được trùng với bất từ từ khóa nào đã viết trên website: sonhaiviet.com
  • Bài viết >800 từ.
  • Chấp nhận bài viết PR thương hiệu, sản phẩm bất kỳ liên quan tới lĩnh vực cho phép.

Cách xác nhận từ khóa không có trên website

Ví dụ từ khóa :”sơn nhà 2 tầng đẹp” có lượt tìm kiến 20

intitie:”sơn nhà 2 tầng đẹp” site:sonhaiviet.com

Cách gửi bài viết:

 

Bài viết viết trên google driver rồi gửi vào email: sonhaiviet789@gmail.com

Liên hệ Fb: Fb.com/xuanhaiml

Để mình up bài ngay thì bạn liên hệ vào fb để mình biết sớm. Khi up bài xong m sẽ gửi lại link cho bạn.